FENİKELİLER

Arabistan’dan gelen Sami boylarıyla, daha önce Orta Asya’dan gelerek Fenike bölgesine (bugünkü Lübnan) yerleşenlerin karışmasıyla ortaya çıkan halk. Fenikeliler, uzun süre, Anadolu ve Mısır devletlerinin egemenliğinde yaşadıktan sonra, M.Ö. 1200 yıllarında bağımsızlıklarına kavuşmuş ve birçok şehir devletleri kurmuşlardır. Bu devletlerden üçü, belli devirlerde, diğer şehir devletlerini egemenlikleri altına almışlardır. Bunlar Sayda ve Kartaca’dır. Fenike tarihi, bu devletlerin adlarıyla anılan üç büyük döneme ayrılır. Fenikelilerin en önemli özellikleri denizci, sanatçı ve tüccar oluşlarıdır. Denizcilik ile ticaret, özel kişilerle şirketler tarafından yürütülürdü. Ticaret amacıyla birçok koloni kurmuşlardı. Yine bu amaçla, denizlerde uzaklara kadar gitmişlerdi. Gök ve yer tanrılarına taparlar, bu tanrılara insanları kurban eder, adaklar yaparlardı. Fenikelilerin uygarlığa en büyük katkıları alfabeyi bulmaları olmuştur. Bu, Eskiçağ’da Ön Asya’da kullanılan yazıların birleştirilmesinden ortaya çıkmış, Fenike diline uygun bir alfabedir. İyonyalılar bu alfabeyi benimseyerek üstünde küçük değişiklikler yapmışlar, Romalılar da onlardan alarak bugün dünya halklarının bir kısmının kullandığı Latin alfabesini meydana getirmişlerdir. Bundan başka camı, maden parayı ilk bulan da Fenikeliler olmuştur.

Destekliyoruz arkada - arkadas - partner - partner - arkada - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy